ผลงานเสาเข็มเจาะ

งานสนามบินขอนแก่น

เสาเข็มเจาะขอนแก่น โครงการสนามบินขอนแก่น

งานเสาเข็มเจาะขอนแก่น สะพานเทียบเครื่องบิน โครงการสนามบินขอนแก่น เสาเข็มเจาะ ขนาด Dia 0.60m. 25m
งานสถานีสูบน้ำ ThaiOil

งานเสาเข็มเจาะชลบุรี โครงการสถานีสูบน้ำ ThaiOil

งานเสาเข็มเจาะชลบุรี งานสถานีสูบน้ำ ThaiOil จ.ชลบุรีเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia 0.60m. 21m
งานส่วนต่อขยายแนวท่อแก๊ส PTTจ.โคราช

เสาเข็มเจาะโคราช โครงการส่วนต่อขยายแนวท่อแก๊ส PTT

เสาเข็มเจาะโคราช ส่วนต่อขยายแนวท่อแก๊ส PTT เสาเข็มเจาะขนาด Dia.0.35m.10m
งานเสาสัญญาณ AIS จ.กาฬสินธุ์

เสาเข็มเจาะกาฬสินธุ์ โครงการเสาสัญญาณ AIS จ.กาฬสินธุ์

เสาเข็มเจาะกาฬสินธุ์ เสาสัญญาณ AIS จ.กาฬสินธุ์ Dia.0.35m. 9m
โครงการห้างแม็คโคร

เสาเข็มเจาะมุกดาหาร โครงการห้างแม็คโคร

เสาเข็มเจาะมุกดาหาร งานเจาะนำเสาตอก Pre Bore โครงการห้างแม็คโคร
โครงโรงไฟฟ้าชีวมวล

เสาเข็มเจาะสกลนคร โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

เสาเข็มเจาะสกลนคร โครงโรงไฟฟ้าชีวมวล อ.เมือง จ.สกลนคร เสาเข็มเจาะ ขนาด Dia 0.35 m จำนวน 200 units
งานกำแพงกันดิน จ.ปราจีนบุรี

เสาเข็มเจาะปราจีนบุรี โครงการกำแพงกันดิน จ.ปราจีนบุรี

เสาเข็มเจาะปราจีนบุรี กำแพงกันดิน จ.ปราจีนบุรี
งานสะพานเสาสัญญาณโทรศัพท์DTAC จ.ขอนแก่น

เสาเข็มเจาะขอนแก่น โครงการเสาสัญญาณโทรศัพท์DTAC จ.ขอนแก่น

เสาเข็มเจาะขอนแก่น งานเสาสัญญาณโทรศัพท์DTAC จ.ขอนแก่น
งานอาคารเรียนรวม ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

เสาเข็มเจาะบุรีรัมย์ โครงการอาคารเรียนรวม ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

เสาเข็มเจาะบุรีรัมย์ งานอาคารเรียนรวม ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
งานปัมปตท. อ.นิคมคำสร้อย

เสาเข็มเจาะมุกดาหาร โครงการปั๊มน้ำมันปตท. อ.นิคมคำสร้อย

เสาเข็มเจาะมุกดาหาร ปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหารเสาเข็มเจาะ ขนาด Dia. 0.35m. 10m
งานสถานีก๊าซ ปตท.SN7 จ.โคราช

เสาเข็มเจาะโคราช โครงการสถานีก๊าซ ปตท.SN7 จ.นครราชสีมา

เสาเข็มเจาะโคราช งานสถานีก๊าซ ปตท.SN7 จ.นครราชสีมา
งานโรงงานนมไทย-เดนมาร์ก

เสาเข็มเจาะสระบุรี โครงการงานโรงงานนมไทย-เดนมาร์ก สระบุรี

เสาเข็มเจาะสระบุรี งานโรงงานนมไทย-เดนมาร์ก จ.สระบุรี

บริษัท อินโดจีน เสาเข็มเจาะ จำกัด

เสาเข็มเจาะชลบุรี เสาเข็มเจาะระยอง เสาเข็มเจาะสมุทรปราการ โดย บริษัท อินโดจีน เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มอีกประเภทหนึ่งซึ่งแตกต่างในเรื่องของเครื่องมือและกระบวนการในการทําา เสาเข็มเจาะทําได้โดยการเจาะขุดดินลงไปให้ได้ขนาดและความลึกของเสาเข็มตามที่กําาหนด จากนั้นจึงใส่เหล็กเสริมและเทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อให้เป็นเสาเข็ม ในขณะที่เสาเข็มตอกทําาได้โดยใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มสําาเร็จรูปลงไปในดินโดยตรง จึงก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอันเป็นอันตรายต่อโครงสร้างหรืออาคารข้างเคียง และหากพื้นที่ตอกไม่สามารถรองรับเสาเข็มได้ลึกเพียงพอกับความต้องการของตัวอาคาร รากฐานของอาคารจะมีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวสูง

เสาเข็มเจาะ, บริษัทเสาเข็มเจาะ

อินโดจีน เสาเข็มเจาะ ตอบโจทย์ทุกงานฐานราก